„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”

Gmina Nieporęt informuje, że Biuro Projektów HIGHWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20  realizuje umowę na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I”

Projekt obejmuje sieć kanalizacyjną w ulicach wraz z przyłączami w pasie drogowym do granicy nieruchomości. Zakres opracowania obejmuje tereny położone pomiędzy ul. Kobiałka, Kanałem Żerańskim, rzeką Czarną.

Każdy z właścicieli nieruchomości (posiadających budynki mieszkalne) lub działki budowlane powinien ustalić trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Gmina Nieporęt w porozumieniu z biurem projektowym umożliwia mieszkańcom spotkanie z projektantami oraz przedstawicielem UG Nieporęt w dniu 16-08-2021 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt (2 piętro). Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w celu uniknięcia gromadzenia się większej liczby osób, zapraszamy w godzinach 12-18. W trakcie wizyty należy ustalić pisemnie trasę przyłącza do nieruchomości (nie dotyczy osób, które dokonały tych ustaleń z biurem projektów).

Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej jest finansowane przez Gminę Nieporęt.
W drogach nie będących własności Gminy Nieporęt zostanie wykonana dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej jedynie w przypadku ustanowienia przez właścicieli służebności przesyłu.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr telefonu:  58 710 05 93 (biuro projektów) oraz w UG Nieporęt tel. 22 757 04 35.