Wykonanie ekspertyzy/opinii hydro-geologicznej dotyczącej ustalenia czy na danym terenie są składowane odpady oraz czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie