XXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

XXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, została zwołana na dzień  30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej   na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt  do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania, Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości, petycji o przywrócenie kursowania linii L-8 na przystanek PKP Legionowo.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie.
 12. Przyjęcie protokołów z XIV,XVI-XXII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Celem śledzenia obrad, rekomenduje się rezygnacje z osobistego uczestnictwa   i skorzystanie z transmisji on-line sesji Rady Gminy Nieporęt

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik