Zaproszenie do konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji

„Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.”

Zgodnie z art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm), najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy.

W związku z powyższym Zapraszam – zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie naszej Gminy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu, do udziału w konsultacjach dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.”

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu dzialań publicznych do realizacji we współpracy w 2012 roku.
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.