Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego

zarz.162-1 zarz.162-2 zarz.162-3 zarz.162-4 zarz.162-5 zarz.162-6 zarz.162-7 zarz.162-8