Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

zarz.31.2020-01 zarz.31.2020-02 zarz.31.2020-03 zarz.31.2020-04 zarz.31.2020-05 zarz.31.2020-06 zarz.31.2020-07 zarz.31.2020-08 zarz.31.2020-09 zarz.31.2020-10