Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

zarz.32.2020-1 zarz.32.2020-2 zarz.32.2020-3 zarz.32.2020-4 zarz.32.2020-5 zarz.32.2020-6