Zarządzenie Nr 375/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w Gminie Nieporęt w 2021 roku pod nazwą: „Prowadzenie w 2021 roku placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w postaci ognisk profilaktyczno – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowościach Rynia i Zegrze Południowe oraz działań na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi przy placówce wsparcia dziennego – ognisku profilaktyczno-wychowawczym w miejscowości Rynia”.