Zarządzenie Nr 413/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku

Zarządzenie Nr 413/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

Pobierz zarządzenie
(plik .pdf)