Zarządzenie nr 5/2020 Wójta gminy Nieporęt z dnia 16 stycznia 2020 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Ochrona zabytków gminy Nieporęt, prace renowacyjno-konserwatorskie pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej”

skan20200116154404-1 skan20200116154404-2 skan20200116154404-3 skan20200116154404-4