Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2018.