Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny w Gminie Nieporęt w 2018 r.

Zarządzenie Nr 365/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny w Gminie Nieporęt w 2018 r.