Zarządzenie Wójta GN w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/25/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt
(format .pdf)