Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w miejscowości Zegrze Południowe w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt o zwołaniu zebrania wiejskiego w miejscowości Zegrze Południowe w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej