Zawiadomienie o spotkaniu z wykonawcą kanalizacji

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NIEPORĘT
W SPRAWIE SPOTKANIA Z WYKONAWCĄ SIECI KANALIZACYJNEJ

W DNIU 12 MARCA (CZWARTEK) 2015 r.
O GODZINIE 18.00
W OŚRODKU KULTURY W STANISŁAWOWIE DRUGIM

Spotkanie mieszkańców Stanisławowa Drugiego oraz Woli Aleksandra (w szczególności ulic: Wolskiej, Kwiatowej, Radosnej i Łąkowej) z przedstawicielem wykonawcy kanalizacji sanitarnej, firmy STD Nasiłowski z Zielonki w sprawie:
1. przedstawienia harmonogramu robót budowlanych;
2. omówienia warunków przyłączania się do kanalizacji;
3. omówienia bieżących problemów występujących w trakcie realizacji inwestycji.