Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczętym postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi krajowej 61 na odcinku III o długości 1635m ( stary od km 20+390 km do km 22+ 025) od km 23+748 do km 25+383- przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II”.

zawiad.wojzawi.maz21