Zawiadomienie o wydaniu decycji w sprawie: rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635 m.