Zbliża się termin płatności I raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

Zbliża się termin płatności podatków
Szanowni Państwo,
przypominamy, że 15 lutego upłynął termin płatności podatku od środków transportowych. 

Przypominamy również, że 15 marca upływa termin płatności I raty podatków: 
od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

Wpłaty podatków można dokonać :
1) przelewem na rachunek Urzędu Gminy Nieporęt,
2) w Urzędzie Gminy Nieporęt -  kartą płatniczą,
3) w kasie Banku Spółdzielczego w Nieporęcie (wolne od opłat),
4) u Sołtysa (z wyjątkiem sołectwa Michałów-Grabina oraz wpłat dot. podatku od środków transportowych).

Wybierając sposób uiszczenia podatku u sołtysa prosimy o zabranie decyzji podatkowej ustalającej 
wymiar podatku na rok bieżący.

Uwaga!
Dokonując płatności podatku przelewem, przypominamy, iż powyższe wpłaty wnosić należy 
na indywidualny numer rachunku bankowego, podany w decyzji wymiarowej na 2020 rok.