Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 czerwca 2020 r.