Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że termin zgłaszania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowych oczyszczalni ścieków  upływa 31 października 2019 r. Druki dotyczące zgłoszenia posiadanego zbiornika  należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Nieporęt, pocztą lub za pomocą E-PUAP.  Załączone zgłoszenia będą przesyłane do mieszkańców pocztą we wrześniu br. Wnioski złożone e-mailem nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków