Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 rok

W terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. można składać w Urzędzie Gminy Nieporęt wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Wszelkie niezbędne informacje oraz wniosek można otrzymać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt (pokój nr 30, II piętro, tel. (22) 767 04 10), lub pobrać ze strony internetowej www.nieporet.pl

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prdukcji rolnej

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2013 roku.