Gminne uroczystości z okazji 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej

14 sierpnia pod pomnik Strzelców Kaniowskich licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele wojska, kombatantów, gminnych i powiatowych władz samorządowych, policji, straży pożarnej, szkół, stowarzyszeń i harcerzy. Uroczystą oprawę zapewniła Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy z 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach oraz poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i BWP Koła Powiatowego w Legionowie, Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wólce Radzymińskiej, Nieporęcie i Kątach Węgierskich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. Kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, SP im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, SP im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, SP im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. W obchodach uczestniczyli harcerze Szczepu 14-tych Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt, a oprawę muzyczną zapewnił chór „Młodzież 50+” ze Stanisławowa Drugiego.

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa celebrowana przez Księdza Proboszcza Tomasza Osiadacza, który w kazaniu wspomniał bohaterską postawę walczących w 1920 roku żołnierzy. Po zakończeniu mszy wprowadzona została Kompania Honorowa z 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach i odegrany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, który przypomniał w jak trudnych warunkach odradzającej się gospodarczo i politycznie polskiej państwowości przyszło stoczyć walkę z najazdem bolszewickim – „(…) Bitwa Warszawska to jeden z największych sukcesów w całej historii Polski. To zwycięstwo polskiego żołnierza i polskiego dowództwa. Zwycięstwo twórców II RP, którzy umieli zawrzeć konieczny kompromis polityczny, skonsolidować polskie społeczeństwo, by obronić kraj. Wystarczyły im dwa lata, by zorganizować armię, zdolną do skutecznego oparcia się najazdowi bolszewickiemu. Rok 1920 to wspaniała, wciąż aktualna lekcja niezależności i suwerenności, ale również współdziałania pomimo różnic (…)”.

Apel Pamięci Oręża Polskiego, zakończony salwą honorową, odczytał por. Łukasz Kulik z 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, przy którym wartę pełnili żołnierze 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach oraz harcerze.
Pozostała część wieczoru upłynęła zabranym przy wojskowej grochówce i rozmowach.

15 sierpnia, w kościele parafialnym w Stanisławowie Pierwszym odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez księdza Tomasza Osiadacza. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, m.in. Wójt Gminy Maciej Mazur, Wicestarosta Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, zastępca Wójta Alicja Sokołowska, radni i sołtysi. Przy tablicy pamiątkowej poświęconej poległym za Ojczyznę uroczyście złożono wiązankę kwiatów w asyście żołnierzy z 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach. oraz harcerzy.

Po zakończeniu mszy świętej, wiązanki kwiatów uroczyście złożone zostały przez delegację gminną przy udziale żołnierzy, w miejscach pamięci narodowej: przy pomniku na placu Wolności w Nieporęcie, przy pomniku legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach oraz na grobie Nieznanego Żołnierza przy ulicy Nowolipie w Nieporęcie.
.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości