Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie na modernizację budynku OSP w Wólce Radzymińskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w ramach działania – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013”.

W ramach inwestycji wykonano: wymianę okien, docieplenie budynku wraz z tynkami, przyłącze gazu i wewnętrzną instalację gazową, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych, nowe posadzki i podłogi, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. wjazd z kostki betonowej, chodniki, wyremontowano ogrodzenie.

Zakupiono również niezbędne wyposażenie – meble i komputery.

  • Całkowita wartość projektu: 353 751,11 zł
  • Dofinansowanie: 150 526,00 
  • Okres realizacji: 2011 – 2012

remiza (1)

5_modernizacja_osp

5_modernizacja_OSP_wolka_radzym

 

OSP wolka