Odpady niebezpieczne – mobilny punkt zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itd.) poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nieporęt w pierwszej połowie 2018 roku.

DATA GODZINA MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA
24.03.2018 r. 08:00 – 10:00 Białobrzegi ul. Kąpielowa/Wczasowa
24.03.2018 r. 10:15 – 12:15 Białobrzegi Osiedle Wojskowe
24.03.2018 r. 12:30 – 14:30 Beniaminów Przy GOK-u
07.04.2018 r. 08:00 – 10:00 Zegrze Południowe Parking przy PKP
07.04.2018 r. 10:15 – 12:15 Nieporęt Parking przy PKP
07.04.2018 r. 12:30 – 14:30 Wólka Radzymińska Przy Straży Pożarnej
07.04.2018 r. 14:45 – 16:45 Rynia Pętla autobusowa przy TPD
14.04.2018 r. 8:00 – 10:00 Aleksandrów Zakręt Królewska/Polna przy tablicy
14.04.2018 r. 10:15 – 12:15 Izabelin Naprzeciwko szkoły
14.04.2018 r. 12:30 – 14:30 Stanisławów Pierwszy ul. Wierzbowa 8 (obok posesji sołtysa)
14.04.2018 r. 14:45 – 16:45 Stanisławów Pierwszy Ul. Regatowa
21.04.2018 r. 08:00 – 10:00 Kąty Węgierskie Przy GOK-u
21.04.2018 r. 10:15 – 12:15 Michałów-Grabina ul. Skrzyżowanie ul.Kwiatowej z ul. Żywiczną
21.04.2018 r. 12:30 – 14:30 Rembelszczyzna Przy ul. Strużańskiej za sklepem „Olmiks”
28.04.2018 r. 08:00 – 10:00 Stanisławów Drugi Przy GOK-u
28.04.2018 r. 10:15 – 12:15 Wola Aleksandra Przy GOK-u
28.04.2018 r. 12:30 – 14:30 Józefów Pętla autobusowa przy ul. Głównej
28.04.2018 r. 14:45 – 16:15 Józefów ul. Szkolna (przy rondzie)

 

Odpady niebezpieczne jak sama nazwa wskazuje są niebezpieczne, zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt, roślin. W związku z powyższym, ich również nie można wrzucać do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, tylko należy zbierać oddzielnie.

W 2017 i 2018 r. na terenie gminy Nieporęt odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki itd. pochodzące z gospodarstw domowych – odbierane będą za pomocą tzw. mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. specjalnego samochodu ustawianego w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym miejscu, do którego mieszkańcy gminy będą mogli dostarczyć ww. odpady niebezpieczne.

Ww. samochód ustawiany będzie w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Nieporęt dwa razy w roku.

Ponadto przypominamy, że zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte i przeterminowane leki  pochodzące z gospodarstw domowych należące do grupy odpadów niebezpiecznych można wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników rozstawionych na terenie gminy Nieporęt. Informacje na temat ww. pojemników można uzyskać na stronie internetowej www.nieporęt.pl zakładka odpady.