Dnia 18 listopada 2017 r. w Beniaminowie odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itd.) poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów.

Miejsce odbioru w Beniaminowie

Zapraszamy:

  • W godzinach 12:30 – 14:30 – przy GOK-u