Dnia 18 listopada 2017 r. w Białobrzegach odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itd.) poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów.

Miejsca odbiorów w Białobrzegach

Zapraszamy:

  • W godzinach 08:00–10:00-ul. Kąpielowa/ul.Wczasowa
  • W godzinach 10:15–12:15 – Osiedle Wojskowe (pętla autobusowa)