Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2024 roku, który mija 15 lipca 2024 r.

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2024 roku, który mija 15 lipca 2024 r.

Opłatę można uiścić od poniedziałku do piątku:

• gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Nieporęcie,

• kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Nieporęt, pokój nr 32:

w godzinach od 8:00 do 17:30 (poniedziałek),

w godzinach 8:00-15:30 (wtorek – czwartek),

w godzinach 8:00-13:30 (piątek),

• na indywidualny rachunek bankowy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nieporęt:

• 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który nie posiada kompostownika,

• 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który posiada kompostownik.

Więcej informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt pokój nr 32 lub pod numerem telefonu 22 767 04 47.

Uwaga:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.