Szkoła Podstawowa w Nieporęcie wspiera uczniów z dysleksją

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązało szkoły i nauczycieli do realizacji nowych zadań. Jednym z najważniejszych jest INDYWIDUALIZACJA procesu nauczania i dostosowanie go do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Wdrożenie w szkole Programu ORTOGRAFFITI jest systemem pomocy uczniom z dysleksją, a także mającym trudności w nauce czytania i pisania. Celem zajęć terapeutycznych jest stymulowanie funkcji poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych, a także rozwijanie umiejętności szkolnych – szczególnie czytania w zakresie techniki, tempa, a także rozumienia czytanej treści, jak również pisania w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej.

Pomocą pilotażowo objęci zostali uczniowie klasy IV b, zakwalifikowani przez polonistę oraz pedagoga. Zajęcia w trybie cotygodniowym prowadzi nauczyciel języka polskiego w ramach zajęć wyrównawczych. Ich uzupełnieniem będzie samodzielna praca uczniów w domu pod kierunkiem rodziców.

Udział w zajęciach ma zapewnić dzieciom lepsze funkcjonowanie w szkole, poprawić ich sprawność manualną, koncentrację uwagi, spostrzegawczość.

Warto też przypomnieć, że w dniach 3-9 października odbędzie się w Polsce Tydzień Świadomości Dysleksji. W ciągu tych kilku dni organizatorzy będą starali się przypominać dorosłym o obowiązku pomocy dzieciom i młodzieży z dysleksją, będą też pokazywać formy terapii. W wielu poradniach w tym czasie organizowane będą liczne warsztaty, prelekcje, bezpłatne badania, konsultacje dla rodziców, konferencje.