Żegnamy Panią doktor Krystynę Malinowską – Lerman

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Pani doktor Krystyny Malinowskiej-Lerman, lekarza-społecznika, przez całe zawodowe życie związanej z gminą Nieporęt. Pani doktor  przez dwadzieścia sześć lat była kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Nieporęcie, dokładając w tym czasie starań, by placówka stale rozwijała się i odpowiadała na potrzeby mieszkańców. Dbała nie tylko o nasze zdrowie. Z inicjatywy Pani doktor powstał Klub Seniora, w którego działalność była przez długie lata zaangażowana. Mimo wielu obowiązków zawsze znajdowała czas na spotkania z członkami Klubu, w trudnych latach organizując dla nich wsparcie. Przez wiele lat była również Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, również wówczas, gdy po pięćdziesięciu latach zakończyła pracę zawodową. W dowód wdzięczności za dokonania Pani doktor Krystyny Malinowskiej-Lerman, za troskę i opiekę, którą  otaczała mieszkańców, w 1997 roku odznaczona została, przyznanym po raz pierwszy, tytułem  – Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 15 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w kościele p.w.Św.Zygmunta w Warszawie -Bielany,Plac Konfederacji 55. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Bródnowskim.

Osoby chcące uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, mogą skorzystać z bezpłatnego autokaru, który odjedzie 15 lutego o godzinie 11.00 sprzed Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1  (autokar może zabrać maksymalnie 50 osób).