Informacje dot. koronawirusa


UWAGA! Czasowa zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Nieporęt

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym wirusa SARS-Co (koronawirus)
od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Nieporęt, z wyjątkiem osób dokonujących rejestracji aktów zgonu oraz  Jednostek podległych.

Od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Nieporęt.
W poniedziałki urząd będzie czynny do godz.16:00.

Wszelkie niezbędne sprawy urzędowe załatwić można drogą elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP lub e- mailem na adres: urzad@nieporet.pl) lub pod numer tel. 22 7670400, fax 22 767441.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i OC we współpracy z Zadaniowym Zespołem Kryzysowym  powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 61/2020 z dnia 3 marca 2020 r.


Kolejne ograniczenia w związku
z koronawirusem

 • Obowiązek zachowania 2 metrów odległości od siebie w przestrzeni publicznej. Dotyczy to także rodzin. Spod nakazu wykluczone są tylko osoby nieletnie, wymagające opieki oraz starsze
 • Ograniczenie  dostępu do parków, skwerów i bulwarów, a także innych miejsc rekreacji
 • Zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich,
 • Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych
  i fryzjerskich
 • W sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu
  na jedną kasę
  . A więc jeśli w sklepie jest 5 kas, to zakupy będzie mogło robić 15 osób jednocześnie
 • W urzędach pocztowych mogą przebywać dwie osoby na jedno okienko,
 • Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób
  na jedno stoisko
 • W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte,
 • Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach
 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. 
  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich
 • Zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny
 • W zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy
 • Formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Od dzisiaj osoby
  w kwarantannie będą poddane całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli będą odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy
 • W pojazdach prywatnych przewoźników, np. busach – będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących
 • W punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie
 • Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków

Informacja dla pacjentów zapisanych do Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o.

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirusa COVID – 19 udostępnia możliwość udzielania E- porad dla wszystkich osób, które mają problem zdrowotny. Wizyta osobista pacjenta w placówce może odbyć się po telefonicznej rozmowie lekarza z pacjentem, który ustali sposób i termin jej odbycia.
Bardzo prosimy pacjentów, aby nie przychodzili do placówki bez wcześniejszego uzgodnienia terminu telefonicznie, a szczególnie prośba dotyczy osób , które są zainfekowane.
Dla wszystkich osób , które potrzebują receptę na leki przyjmowane stale została stworzona możliwość wysyłania zamówienia drogą emailową ze strony internetowej Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. „Zamów receptę” lub na adres emailowy placówki email: biuro@cmn.nieporet.pl.
Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. wykonuje badania laboratoryjne (tylko pilne) i badania USG dla osób wcześniej zapisanych na termin badania. Nie wykonujemy badań komercyjnych.
Do odwołania placówka wstrzymuje wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Wszyscy pacjenci o terminie wykonywania zabiegów zostaną powiadomieni telefonicznie.
Poradnie specjalistyczne: Poradnia Kardiologiczna i Alergologiczna – lekarze udzielają E-porad.
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza udziela świadczeń pacjentkom ciężarnym oraz tym, które wymagają badania lekarskiego. Jeżeli jest to możliwe również świadczy e-porady.
Natomiast w pozostałych poradniach przyjęcia pacjentów są wstrzymane do odwołania.
Osoby pozostające na kwarantannie domowej, u których wystąpią niepokojące objawy
(gorączka > 38º C, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność) proszone są o telefoniczne skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej tel 22 774 15 76 lub 22 774 02 52
Rejestracja Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 19.00. tel. 22 767 57 20.
Zapytanie do lekarza można również wysłać drogą e-mailową.

Informacje na temat kwarantanny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie gminy  Nieporęt oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy zabezpieczone zostały miejsca przeznaczone do odbycia kwarantanny dla mieszkańców, na których został nałożony taki obowiązek,  a którzy nie mogą odbyć kwarantanny w miejscu zamieszkania ze względów rodzinnych. Liczba miejsc do kwarantanny będzie rozwijana w oparciu o dostępne pomieszczenia spełniające wymogi.  Informacja o lokalizacji miejsca kwarantanny zbiorowej zostanie podana do wiadomości w momencie zaistnienia konieczności jego uruchomienia. Za nieuzasadnione złamanie obowiązku kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 5 tysięcy złotych.


Telefoniczne wsparcie psychologiczne w związku
z zagrożeniem koronawirusem

W związku z rozwijającą się w  kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nieporęcie uruchomił telefoniczne porady psychologa dla osób,
które potrzebują wsparcia.
Rozmowa z psychologiem możliwa jest
we wtorki – w godzinach 9.00-12.00
oraz w czwartki – w godzinach 15.00-18.00
pod numerem telefonu: 570 461 712.


Apel do rodziców i opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, zaleca się rodzicom
i opiekunom prawnym:
– dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domach, nie przemieszczały się, ograniczały przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być większe skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej,
– zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich
i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
– przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk),
a także systematycznego sprzątania i czyszczenia pomieszczeń gospodarstwa domowego,
– stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
– śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
<kliknij i zobacz>


Informacja dla seniorów

Szanowni Państwo,
osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe są szczególnie narażone na ryzyko zarażenia koronawirusem oraz na rozwinięcie ciężkiej postaci tej choroby.
W związku z powyższym apeluję do seniorów, by o siebie dbali, ograniczyli wyjścia z domu
i przebywanie w miejscach publicznych. Proszę także, aby osoby z bliskiego otoczenia seniorów podjęły się pomocy im w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
Natomiast osoby samotne, starsze, niesamodzielne, które pozostają bez możliwości uzyskania pomocy od rodziny lub sąsiadów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieporęcie, który w miarę możliwości, po weryfikacji danej sytuacji życiowej, pomoże
w załatwieniu zakupów lub innych spraw
(tel. 698 695 059).


ZAMKNIĘCIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z rozwijającą się w  kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa
SARS-CoV-2 (Koronawirus) informujemy mieszkańców gminy,
że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Zamknięcie Punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień i Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie

W związku z rozwijającą się w  kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa
SARS-CoV-2 (Koronawirus) informujemy mieszkańców gminy,
że do odwołania będzie zamknięty:

Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień
w Stanisławowie Pierwszym

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Centrum Medycznym Nieporęt


KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W SPRAWIE ODCZYTU WODOMIERZY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w związku z rozwijająca się w kraju sytuacją epidemiologiczną dotyczącą SARS CoV-2 (koronawirus), informuje o zaprzestaniu do odwołania, dokonywania odczytów wodomierzy zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych przez pracowników GZK w Nieporęcie. W związku z powyższym prosi Odbiorców wody o podawanie stanu(ów) i numeru(ów) wodomierzy telefonicznie – 22 767-10-30, 22 774-87-89 wew. 103 lub 109 lub poprzez stronę www.gzk.nieporet.pl – wyślij odczyt wodomierza.

Za utrudnienia przepraszamy
Dyrektor
/-/ Marta Turska


W związku z rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa informujemy, że od dziś do odwołania nie będą udzielane bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.


W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, odwołana została impreza sportowa –  Bieg Zająca,  zaplanowana na dzień 21 marca 2020 r w Nieporęcie.


Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:
NFZ całodobowa infolinia- 800 190 590
PSSE w Legionowie- 22 774 15 76, tel. alarmowy 609 729 134


E-porady w Centrum Medycznym Nieporęt

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirusa COVID – 19 udostępnia możliwość udzielania E- porad dla osób, które wracają z rejonów epidemiologicznych, bądź miały kontakt z osobami zarażonymi.

ZOBACZ: E-porady szczegóły


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i procedura Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o.

W związku z sytuacją panującą  na świecie z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV Zarząd Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. przesyła do zapoznania się
i stosowania komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.02.2020 r.
Wszelkie informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i komunikatów udzielane będą pod nr telefonu 665-011-501.

Procedura Centrum Medycznego Nieporęt Sp z o.o. dotycząca postępowania przed zakażeniem i w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem COVID_19

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch


Spotkanie w celu powołania i określenia zakresu działania Zadaniowego Zespołu
ds. koronawirusa – 3 marca 2020 r.

3 marca w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie w celu powołania i określenia zakresu działania Zadaniowego Zespołu ds. koronawirusa. Do zadań Zespołu należeć będzie przede wszystkim monitorowanie sytuacji oraz przekazywanie do wiadomości publicznej na terenie gminy zaleceń i informacji dotyczących zagrożenia koronawirusem, a także współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie przeciwdziałania mogącym wystąpić zagrożeniom. Zespół koordynować będzie także działania informacyjne w zakresie zachowania środków ostrożności przez mieszkańców, mających na celu zmniejszenie ewentualnego zagrożenia.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania zadaniowego Zespołu Kryzysowego z możliwością wystąpienia zakażeń koronawirusem na terenie gminy Nieporęt