Metropolia warszawska 2.0 – nowe porozumienie o współpracy

W poniedziałek (18.06), zastępca wójta Alicja Sokołowska podpisała wraz z samorządowcami metropolii warszawskiej „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w  zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”.

Deklaracja określa szczegóły współpracy Warszawy oraz sąsiadujących ze stolicą gmin i powiatów w zakresie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza pozyskiwania środków unijnych. Przypomnijmy, od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To między innymi: budowa systemu tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych. W ramach ZIT na terenie gminy Nieporęt powstają ścieżki rowerowe – wzdłuż ulicy Strużańskiej oraz z Beniaminowa do Białobrzegów.  Dotychczas porozumienie obejmowało swoim zasięgiem 40 samorządów.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Miasto stołeczne Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują najważniejsze kierunki rozwoju, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

W pierwszej połowie2018 roku samorządy prowadziły intensywne prace nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Dokument będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych. Głównym narzędziem do jego wypracowania była seria warsztatów strategicznych dla gmin i powiatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym.

metropolia-4077metropolia-4070