Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

plakat

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Załącznik nr 1. Formularz Zgłoszeniowy Kandydata/Kandydatki

Załącznik nr 2. Podział na okręgi wyborcze w wyborach

Załącznik nr 3 – Lista poparcia kandydata na radnego MSWM

Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna dla osób składających podpisy poparcia