■ Urząd Gminy Nieporęt przypomina, że z dniem15.02.2019 r. upłynął termin płatności I raty podatku od środków transportowych. ■ Przypomina się również, że z dniem 15.03.2019 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Podatnik, który jest właścicielem drogi wewnętrznej sklasyfikowanej symbolem „dr” nie otrzyma decyzji i nie musi płacić podatku od nieruchomości. ■ Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019 roku, który upływa 15.03.2019 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI” np. I kwartał 2019 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. styczeń 2019 r., luty 2019 r.”itp. – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Przypominamy o płatnościach!