Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym.

Na osiedlu w Białobrzegach   zaprojektowano ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników retencyjno-rozsączających, które odprowadzają wody opadowe do gruntu, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.
W Zegrzu Południowym zaplanowano 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.
Na realizację inwestycji gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb2_kanalizacja_dof22_kanalizacja_dof4