W hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej

W lecie 1920 roku na terenie niemal całego Mazowsza toczyła się jedna z największych bitew w nowożytnej historii Polski – Bitwa Warszawska. Rozstrzygające dla jej losów, a w konsekwencji dla losów Europy, walki z bolszewikami miały miejsce pod Wólką Radzymińską.

Bohaterami walk, które rozegrały się pod Wólka Radzymińską, byli kpt. Stefan Pogonowski, dowódca 9 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz jego żołnierze. Polegli, broniąc zwycięsko  niepodległości Ojczyzny. Towarzysze broni, w 1924 roku poświęcili ich pamięci pomnik, przy którym od lat gromadzą się 14 sierpnia mieszkańcy gminy Nieporęt i zaproszeni goście, by uczestniczyć w obchodach z  okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Przed głównymi uroczystościami, delegacja samorządowa, w asyście żołnierzy 9 batalionu dowodzenia z Białobrzegów, złożyła kwiaty w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy: przy pomniku na placu Wolności w Nieporęcie, przy pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach oraz przy pomniku Nieznanego Żołnierza poległego w bitwie 1920 roku, przy ulicy Nowolipie w Nieporęcie.

W tegorocznych uroczystościach przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej udział wzięli: Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Oszczyk, Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia  DGRSZ w Białobrzegach płk dypl. Piotr Waniek, Zastępca Dowódcy 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach mjr Grzegorz Zygan, Prezes Związku Kombatantów RP i BWP Koła Powiatowego w Legionowie Cezariusz Kalinowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Wiesław Smoczyński oraz  radna Agnieszka Powała, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin Jarosław Grenda, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dąbkiewicz, Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt płk dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Zasłużona dla Gminy Nieporęt Zenobia Sołtys, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jana Grabca Paweł Głażewski,  Prezes Zarządu LGD Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski, doradca Starosty Wołomińskiego Andrzej Siarna, radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, szkół, stowarzyszeń oraz harcerze.

Oprawę uroczystości zapewniły: Kompania Honorowa 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach pod dowództwem kpt. Stanisława Wiszniewskiego oraz  poczet sztandarowy  pod dowództwem podporucznika Konrada Janikowskiego, poczty: Związku Kombatantów RP i BWP Koła Powiatowego w Legionowie,  Ochotniczych Straży Pożarnych w Wólce Radzymińskiej, Nieporęcie i Kątach Węgierskich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie oraz harcerze ze szczepu 14 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt.

Mszę świętą polową koncelebrowali księża Władysław Trojanowski i Tomasz Osiadacz, a oprawę artystyczną zapewniły chóry Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego oraz Echo Nieporętu. W kazaniu ksiądz Tomasz Osiadacz mówił o współczesnym patriotyzmie, który przejawia się między innymi w pracy i umiejętności zgodnego współdziałania. Podziękował przybyłym za uczestnictwo w uroczystości, podkreślając, że jest to również przejaw patriotyzmu.

W przemówieniu wójt Maciej Mazur zaznaczył, że dzisiaj spoczywa na nas obowiązek mądrego zagospodarowania zwycięstwa z 1920 roku, okupionego tak wielką ofiarą polskich żołnierzy. Najważniejszym celem jest budowanie bezpiecznego, nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom państwa. W sprawach najważniejszych dla Polski, musimy umieć współpracować ponad podziałami. Szczególne znaczenie ma edukacja i wychowanie najmłodszych obywateli, ponieważ to od nich zależeć będzie przyszłość i pomyślność kraju.

Apel Pamięci Oręża Polskiego odczytała podporucznik Martyna Winiarska z 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, po nim delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Następnego dnia, 15 sierpnia, odbyła się msza święta za Ojczyznę w  Kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym, w której uczestniczył chór Młodzież 50+. Delegacja samorządowa złożyła kwiaty pod tablicą w kościele,  upamiętniającą poległych za Ojczyznę. Następnie wysłuchaliśmy koncertu słowno-muzycznego w wykonaniu Krakowskiego Trio Stroikowego, Jana Bokszczanina oraz Michała Chorosińskiego.