Mazowsze w trosce o czyste powietrze

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie informuje, że została uruchomiona strona internetowa: www.powietrze.mazovia.pl, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące działań samorządu Mazowsza w trosce o czyste powietrze oraz materiały edukacyjne i informacyjne.

pobrane