29.06.2020 r.

W związku z prowadzoną inwentaryzacją prosimy o:

➢ wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie internetowej: www.greenlynx.pl/nieporet/

lub

➢ wypełnienie pozostawionego przez ankietera kwestionariusza i przekazanie go do Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (skan/zdjęcie) na adres: urzad@nieporet.pl

lub

➢ kontakt z ankieterem pod nr tel. 531 777 891 celem umówienia się na ponowną wizytę – jednak nie później niż tydzień od dostarczenia niniejszej informacji