E-dowody – ważne informacje

1 2

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo właściciela oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

 

Jeżeli chcemy mieć podpis osobisty w e-dowodzie – należy zaznaczyć to we wniosku o wydanie dowodu.