Przebudowa drogi gminnej Nr 180301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Inwestycja realizowana została na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywano nawierzchnię asfaltową ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki.

Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z  tego 844 208 zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tablica