ŚP. Eugeniusz Woźniakowski – Zasłużony dla Gminy Nieporęt

Podczas sesji Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 maja radni nadali pośmiertnie Panu Eugeniuszowi Woźniakowskiemu,  Przewodniczącemu Rady Gminy Nieporęt trzech kadencji w latach 2006-2018, honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Świętej pamięci Eugeniusz Woźniakowski całe życie związany był z gminą Nieporęt i Wólką Radzymińską, gdzie się urodził i mieszkał wraz z Rodziną. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Wólce Radzymińskiej, był także ławnikiem sądowym. Potrzeba działania na rzecz lokalnej społeczności skłoniła Go do wzięcia udziału  w wyborach samorządowych w 2006 roku. Zdobył wówczas swój pierwszy mandat radnego i od razu wybrany został Przewodniczącym Rady Gminy. Sukces ten powtórzył w kolejnych dwóch kadencjach.

Pan Eugeniusz Woźniakowski przez dwanaście lat wpływał na rozwój gminy, kierując się zawsze ideą samorządności. Czas, kiedy przewodniczył Radzie Gminy Nieporęt to okres rozkwitu gminy, podczas którego uchwalono m.in. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, przyjęto kierunki zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt–Pilawa i utworzono Centrum Rekreacji Nieporęt, powołano pierwszą w  historii Gminy Nieporęt  gminną spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Medyczne Nieporęt, wybudowano basen i liczne ścieżki rowerowe oraz zdecydowano o powstaniu pierwszego liceum na terenie naszej gminy.  Był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt przez wszystkie trzy kadencje. Pamiętamy Go jako człowieka wielkiej kultury osobistej, życzliwego, z szacunkiem odnoszącego się do innych i zawsze skłonnego do niesienia pomocy. Eugeniusz Woźniakowski zmarł 24 listopada 2019 roku. Przyznany Mu dzisiaj tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” jest wyrazem uznania dla zasług Pana Przewodniczącego oraz  podziękowaniem za wszystkie działania realizowane na rzecz gminy Nieporęt i jej mieszkańców. Akt nadania odebrały z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Bogusławy Tomasik oraz Wójta Macieja Mazura –  żona śp. Eugeniusza Woźniakowskiego – Wanda Woźniakowska oraz córka – Lidia Wize.