Wiosenna konserwacja gniazd bociana białego w 2019 roku

W gminie Nieporęt od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzona jest akcja ochrony gniazd bociana białego. Na początku polegała ona m. in. na montażu specjalnych platform pod gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych i przenoszeniu gniazd z miejsc zagrożonych(stare stodoły i kominy) na wolno stojące  drewniane słupy z platformami. Obecnie akcja montażu skierowana jest w stronę konserwacji gniazd, polegającej na okresowym zdejmowaniu nadkładu materiału, który bociany corocznie donoszą na gniazdo powiększając, a właściwie podwyższając jego wieniec. Z roku na rok ilość tego materiału np. gałęzi zmieszanych z odchodami, różnego typu odpadów, folii i sznurków nanoszonych na gniazdo, może być tak duża, a po nasiąknięciu wodą tak ciężka(do 300 kg), iż zagraża bezpieczeństwu gniazda i podstawie na której gniazdo jest umieszczone. Szczególnemu nadzorowi podlegają betonowe słupy energetyczne, które pod ciężarem gniazda mogą zostać uszkodzone, oraz  spadające z gniazda gałęzie, które mogą powodować groźne dla otoczenia zwarcia na linii. Również z kominów i dachów, co pewien czas należy zdejmować nadkład materiału, aby nie osłabiać ich konstrukcji. W tym roku zaplanowano przeprowadzenie konserwacji czterech gniazd: w Wólce Radzymińskiej na kominie nieczynnej kotłowni, w Józefowie na słupie energetycznymi, a także dwóch gniazd w Nieporęcie (jedno na słupie energetycznym, a drugie na dachu stodoły). Prace konserwacyjne wykonuje firma specjalistyczna CICONIA – Grzegorza Połutrenko, która od początku akcji ochrony gniazd współpracuje z gminą Nieporęt. Ponadto korzystamy z pomocy Zakładu Energetycznego w Legionowie – zawsze gotowego do współpracy, gdy trzeba np. wyłączyć napięcie na linii energetycznej na czas prac konserwacyjnych. Dziękujemy również za pozytywne nastawienie do bocianów właścicieli działek, którzy udostępniają swoje nieruchomości na czas dojazdu ciężkiego sprzętu (podnośniki) i mają chwilowe zanieczyszczenie terenu po zdjęciu nadkładu z gniazda. Współpraca wielu osób powoduje, iż gniazda bociana białego nadal są  w naszej gminie w dobrym stanie zachowania.  Pozostaje tylko czekać na wiosenny przylot bocianów – gospodarzy gniazd o które wspólnie dbamy.

IMG_20190320_091254