ZAPROSZENIE

do udziału w konsultacjach przy tworzeniu  

Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030

Spotkanie z mieszkańcami gminy Nieporęt i interesariuszami gminy

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym (realizowanym w formie stacjonarnej) w ramach procesu tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030.

Celem najbliższego spotkania jest omówienie z Państwem potrzeb Gminy Nieporęt oraz priorytetowych kierunków rozwoju.   

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Nieporęt, sala konferencyjna, II piętro

Termin spotkania: 20.06.2022 r.,  godz. 16:30

Plan spotkania:

  • Przywitanie, wprowadzenie – Wójt Gminy Nieporęt
  • Na czym polega tworzenie strategii – prezentacja – PHENO HORIZON
  • Prezentacja bieżącego stanu prac, przeprowadzenie analizy SWOT i podsumowanie badania ankietowego– PHENO HORIZON
  • Dyskusja wraz z mapowaniem w ramach tematów – PHENO HORIZON
  • Budowanie konkurencyjności gminy w oparciu o gospodarkę turystyczną
  • Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
  • Poprawa jakości życia – nowoczesne, bezpieczne, zdrowe środowisko
  • Podsumowanie – PHENO HORIZON, Wójt Gminy Nieporęt

Będziemy wdzięczni za Państwa obecność na spotkaniu!

                                                                                               Wójt Gminy Nieporęt