Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym rozszerzone o budowę kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie

29 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali  umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu oraz Barbarę Wiśniewską, Głównego Księgowego  dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym”.

W zakres podstawowy Umowy o Dofinansowanie weszły:

  1. Osiedle w Białobrzegach   –  1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa – ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.
  2. Osiedle w Zegrzu Południowym – 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa – 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.

W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi Umowa o Dofinasowanie została rozszerzona o następujące zadania:

  1. ul. Różana, Rumiankowa i Białego Bzu oraz boczna od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie – 1,86 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków;
  2. ul. Brzozowa, Kwitnącej Wiśni, Spokojna i Pszeniczna w Nieporęcie – 0,75 km kanalizacji sanitarnej;
  3. włączenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie do systemu kanalizacji sanitarnej – 0,15 km kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków.

 

Całkowita wartość inwestycji – 14 026 737,64 zł

Łącznie dofinansowanie wyniosło  – 5 844 955,69 zł

Okres realizacji: 2016 – 2021

 Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego
 .
.
.
 
http://www.pois.gov.pl/

loga na strone

projekt kanalizacja bialobrzegi i zegrze

DSC_0281

DSC_0284