Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

29 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali  umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu oraz Barbarę Wiśniewską, Głównego Księgowego  dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym”.

Osiedle w Białobrzegach   –  1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa – ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.

Osiedle w Zegrzu Południowym – 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej.

Kanalizacja deszczowa – 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.

  • Dofinansowanie wyniosło  – 6 058 557,12 zł
  • Całkowita wartość inwestycji – 12 099 975,10 zł
  • Okres realizacji: 2016 – 2018
 Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego
 .
.
.
 
http://www.pois.gov.pl/

loga na strone

projekt kanalizacja bialobrzegi i zegrze

DSC_0281

DSC_0284