Dożynki gminne „Święto Ziemniaka”

Operator gazociągów przesyłowy GAZ SYSTEM S.A. sponsor Święta Ziemniaka