Prelekcja „Klęska Armii Czerwonej w 1941 roku w świetle niezależnych badań historycznych”

M. Śliwka plakat-1