Przedmiotem projektu było wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 69x44m. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej zostało dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Boisko usytuowane zostało na terenie pomiędzy Szkołą Podstawową a Stanicą Strażacką (Gminny Ośrodek Kultury) w Nieporęcie.

  • całkowita wartość projektu wynosi 504 524,21 zł,
  • kwota dofinansowania stanowiąca 80% całkowitej wartości projektu – 403 540,16 zł,
  • okres realizacji: 2005 -2006

boisko nieporęt

boisko_01