Uchwała Nr XLII/43/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rekreacji Nieporęt”.

ul. Wojska Polskiego 3
05-126 Nieporęt

Dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt
Anita Madej

tel: 668 481 739