Tag Archive for: odpady

Wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

Informujemy, że w zakładce Ekologia został zamieszczony aktualny…

Tag Archive for: odpady

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE…

Ważne informacje w sprawie odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW MARZEC 2019 r. [lsvr_button…

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych – IV kwartał 2018 r.

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki,…

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2

DEKLARACJA – jak mam ją wypełnić ? Wypełnić jasne pola…

Jak prawidłowo segregować odpady?

PRZYPOMINAMY!Przypominamy mieszkańcom, również o symbolach…

System gospodarki odpadami

INFORMATOR PO SYSTEMIE „ŚMIECIOWYM”System Gospodarki Odpadami…

Analiza stanu gospodarki odpadami

Informacje dotyczące analizy stanu gospodarki odpadami znajdują…

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZGŁASZANIE REKLAMACJI

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Pojemniki z niesegregowanymi…

Co zrobić ze zużytym sprzętem AGD i RTV?

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego…

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Nieporęt w 2013 roku

Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu…

Podmioty odbierające odpady komunalne

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI…

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących…

Usuwanie azbestu

Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że wnioski…

Przeterminowane leki

Przeterminowane i zbędne leki uznane są za odpady niebezpieczne.…

Co zrobić ze zużytymi bateriami

Zbiórka zużytych i przeterminowanych baterii i akumulatorów. Zużyte…