Tag Archive for: boiska sportowe

Dofinansowanie budowy boiska w Izabelinie

Budowa boiska została dofinansowana z dwóch źródeł – ze środków krajowych oraz unijnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 115 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowę podpisali 24 października Wójt Maciej Mazur oraz reprezentujący Ministra Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz. Do końca tego roku cała kwota wpłynie na konto gminy Nieporęt.

Dofinansowanie unijne przyznane zostało gminie Nieporęt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania Odnowa i Rozwój Wsi i wynosi 442 151 zł. Umowę podpisali Wójt Maciej Mazur oraz Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego i Janina Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania wpłynie na konto gminy na początku 2015 roku.

Łącznie na budowę boiska gmina pozyskała 557 151 zł, co stanowi 82% poniesionych kosztów.

Boisko, otwarte we wrześniu tego roku, ma wymiary 30 m x 40 m i pokryte jest nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wytyczone są na nim boiska do minipiłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Bieżnia, o długości 60 metrów, ma nawierzchnię z poliuretanu i zakończona jest skocznią do skoków w dal. Całość otaczają piłkochwyty, zamontowano oświetlenie terenu i monitoring.

Budowa boiska w Izabelinie

W lipcu przy szkole w Izabelinie rozpoczęła się budowa boiska sportowego.

Powstanie boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy do piłki nożnej i ręcznej. Zamontowany zostanie także sprzęt do gry w siatkówkę i koszykówkę. Poliuretanowa bieżnia długości 60 zakończona będzie skocznią do skoków w dal. Postawione zostaną piłkochwyty.

Od parkingu przy szkole do boiska prowadzić będzie ciąg pieszy z kostki. Cały teren zostanie oświetlony i będzie pod nadzorem monitoringu.

Wykonawcą inwestycji jest firma Ziel-Bud z Warszawy, jej koszt wyniesie 679 tys. złotych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – jest na liście rezerwowej oraz złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

Prace potrwają do końca września.


sierpień 2014
sierpień 2014
sierpień 2014
sierpień 2014
sierpień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014
wrzesień 2014

Boisko w Zegrzu Południowym po modernizacji

Płytę asfaltową zastąpiła nawierzchnia poliuretanowa z wytyczonym boiskiem do gry w siatkówkę. Plac ma wymiary 20 m x 15 m. Zamontowane zostanie wyposażenie do piłki siatkowej i koszykówki. W najbliższym czasie postawione zostaną nowe piłkochwyty. Teren wokół boiska zostanie uporządkowany i obsiany trawą.

Koszt modernizacji wyniesie 130 tys. złotych.

Uroczyste otwarcie boiska

Boisko, którego budowa kosztowała budżet gminy 212 tys. złotych, ma wymiary 32 m x 18 m. Na płycie o nawierzchni poliuretanowej wytyczone są boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Zamontowane jest pełne wyposażenie sportowe – bramki, kosze, siatki. Teren jest ogrodzony piłkochwytami.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – wójt Maciej Mazur, zastępca wójta Alicja Sokołowska, dyrektor GOSIR Andrzej Kula, radni i sołtysi. Spotkanie przygotowała i nad jego przebiegiem czuwała sołtys i jednocześnie kierownik ośrodka Wiesława Bielska. Boisko poświęcił ksiądz proboszcz Tomasz Chciałowski, wyrażając zadowolenie z jego powstania oraz nadzieję, że przez lata będzie dobrze służył mieszkańcom. Po przecięciu wstęgi inauguracyjny mecz siatkówki rozegrały dwa, dobrze wszystkim znane, zespoły (wokalne) – Józefinki i Młodzież 50+. Zacięta walka zakończyła się remisem 11:11.

Goście obejrzeli również program, jakim oba zespoły reprezentowały gminy zrzeszone w Partnerstwie Zalewu Zegrzyńskiego podczas II Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013 w Parzęczewie. Zarówno żywiołowe piosenki, jak i humorystyczne skecze o tematyce nawiązującej do popularnego serialu „Ranczo” bardzo podobały się widowni. Sołtys Wiesława Bielska otrzymała serdeczne podziękowania od artystów za integrowanie środowiska i stworzenie warunków, w których mieszkańcy chętnie angażują się w działalność kulturalną. Na zakończenie wieczoru wszyscy obecni z przyjemnością skosztowali tortu w kształcie boiska.

Budowa kompleksu boisk sportowych w Józefowie, realizowana i dofinansowana w ramach programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

– początek inwestycji – wrzesień 2010 r.
– boisko do piłki nożnej, o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), z nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzone piłkochwytami o wysokości 4 i 6 metrów,
– boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m ,
o nawierzchni poliuretanowej koloru ceglastego,
– budynek w którym znajdą się szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie dla trenera,
– parking na 25 samochodów,
– chodnik łączący szkołę z boiskiem,
– oświetlenie obiektu,
– realizator inwestycji – firma Polcurt
– koszt budowy – 1 mln115tys. zł w tym: 100 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, 333 tys. zł ze środków budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Moje boisko – Orlik 2012”.


Tag Archive for: boiska sportowe

Wykaz gminnych obiektów sportowych

 Aquapark Fala

W ramach obiektu sportowo-rekreacyjnego znajdują się: pływalnia sportowa, niecka rekreacyjna, wanna z hydromasażem, sauna sucha oraz zjeżdżalnia

Widok na dużą nieckę basenu

DSC_0006
Aquapark Fala
ul. Koncertowa 4,
Stanisławów Pierwszy,
05-126 Nieporęt
tel.: 22 772 00 89
tel.: 22 732 23 22
e-mail: osir@osir.nieporet.pl


Boiska

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie

boiska w jozefowie
ul. Szkolna 62
informacja pod nr tel. 22 767 04 28

Bosko sportowe w Izabelinie

ul. Szkolna 1
informacja pod nr tel. 22 774 83 22, 22 767 04 28

Boisko sportowe i kort tenisowy w Nieporęcie

ul. Dworcowa 9

Boisko sportowe w Białobrzegach

ul. Wojska Polskiego 21

Boisko sportowe Dzika Plaża

ul. Zegrzyńska 10H

Boisko sportowe w Wólce Radzymińskiej

ul. Szkolna 79

Boisko w Kątach Węgierskich

IMG_2398

ul. Kościelna 22

Boisko sportowe w Stanisławowie Pierwszym

DSC_9463

ul. Jana Kazimierza 291 (przy gimnazjum)
informacja pod nr tel. 22 772 30 30, 22 767 04 28

Boisko sportowe w Stanisławowie Drugim

boisko Stanisławów Drugi

boisko Stanisławów Drugi

ul. Wolska 71a
informacja pod nr tel. 22 772 70 05, 22 767 04 28

Boisko sportowe w Ryni

ul. Główna 24 A
informacja pod nr tel. 22 767 04 28

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Zegrzu Południowym na Osiedlu Wojskowym

boisko Zegrze

boisko Zegrze

informacja pod nr tel. 22 767 04 28


Boiska do piłki plażowej

ul. Jana Kazimierza 291

DSC_9450

ul. Wojska Polskiego 3 (Port Nieporęt)

ul. Zegrzyńska 10H – Dzika Plaża


Hale sportowe

Hala sportowa w Nieporęcie

ul. Dworcowa 9, Nieporęt
tel. 22 772 30 30

Hala sportowa w Stanisławowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291, Stanisławów Pierwszy
tel. 22 774 83 66

Hala sportowa w Józefowie

ul. Szkolna 62, Józefów
tel. 22 772 30 69

Hala sportowa w Białobrzegach

DSC_4891

ul. Wojska Polskiego 21


Gminne place zabaw – informacja pod nr tel. 22 767 04 28

Plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291 (przy gimnazjum)

Plac zabaw przy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim

ul. Wolska 71a

Plac zabaw przy filii GOK w Kątach Węgierskich

ul. Kościelna 22

Plac zabaw przy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie

ul. Fortowa 38a

Plac zabaw w Nieporęcie

ul. Zegrzyńska 10H (teren obiektu rekreacyjno-sportowego „Dzika Plaża”)

Plac zabaw w Ryni

ul. Główna 24A

Plac zabaw w Białobrzegach

na Osiedlu Wojskowym

Place zabaw w Zegrzu Południowym

na Osiedlu Wojskowym

Plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym

przy skrzyżowaniu ul. Przyszłość i ul. Strużańskiej

Szkolny plac zabaw w Nieporęcie

ul. Dworcowa 9 (przy Szkole Podstawowej)
tel. 22 772 30 30


Siłownie zewnętrzne – informacje pod nr tel. 22 767 04 28

Siłownia zewnętrzna w Nieporęcie

ul. Zegrzyńska 10H (na terenie gminnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego Dzika Plaża)

Siłownia zewnętrzna na Dzikiej plaży

Siłownia zewnętrzna na Dzikiej plaży

Siłownia zewnętrzna w Zegrzu Południowym

na Osiedlu Wojskowym

Siłownia zewnętrzna w Zegrzu Południowym

Siłownia zewnętrzna w Zegrzu Południowym

Siłownia zewnętrzna Port Nieporęt

ul. Wojska Polskiego 3

DSC_0058

Siłownia Zewnętrzna Izabelin

ul. Szkolna 1


Skatepark

DSC_3120

ul. Wojska Polskiego 3 – Port Nieporęt