sygnaly alarmowe1

Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany

 

Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny ciągły

sygnaly alarmowe2